CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prezentul formular de consimțământ reprezintă o secțiune diferită de Nota de Informare cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către CS VENDING SRL și se completează cu Nota de Informare în privința tuturor aspectelor privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către CS VENDING SRL.

Prezentul formular de consimțământ se referă strict la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal menționate mai jos pentru scopurile indicate, fără a afecta în vreun fel prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în baza altor temeiuri menționate în Nota de Informare.

 

Sunt de acord Date cu Caracter Personal Prelucrate: Scopul de prelucrare
 DA

NU

 

După cum este menționat și în Nota de Informare, aveți dreptul de a retrage oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate realiza prin contactarea noastră la adresa de e-mail: magazinalchemist@gmail.com.

Confirm că am citit și am înțeles Nota de Informare și că sunt de acord cu prelucrarea Datelor mele cu Caracter Personal indicate în prezentul formular pentru scopurile menționate mai sus.

Numele: ___________________________
Data: ___________________________
Semnătura: ___________________________

 

CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prezentul formular de consimțământ reprezintă o secțiune diferită de Nota de Informare cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către CS VENDING SRL și se completează cu Nota de Informare în privința tuturor aspectelor privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către CS VENDING SRL.

Prezentul formular de consimțământ se referă strict la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal menționate mai jos pentru scopurile indicate, fără a afecta în vreun fel prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în baza altor temeiuri menționate în Nota de Informare.

 

Sunt de acord Date cu Caracter Personal Prelucrate: Scopul de prelucrare
 DA

NU

nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail Prelucrarea datelor reprezentantului și/sau ale persoanei de contact pentru trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor companiei

 

După cum este menționat și în Nota de Informare, aveți dreptul de a retrage oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate realiza prin contactarea noastră la adresa de e-mail: magazinalchemist@gmail.com.

Confirm că am citit și am înțeles Nota de Informare și că sunt de acord cu prelucrarea Datelor mele cu Caracter Personal indicate în prezentul formular pentru scopurile menționate mai sus.

Numele: ___________________________
Data: ___________________________
Semnătura: ___________________________

 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru a îndeplini termenii contractuali prevăzuți de către comerciantul online sau pentru pașii premergători încheierii unui contract cu un comerciant online.

1. Date de contact ale împuternicitului datelor personale

1.1   Împuternicitul în prelucrarea datelor tale personale este compania SC CS VENDING SRL, cu sediul în ERNEI, PRINCIPALA NR.200, număr unic de identificare: RO18166074 , înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. .: J26/2015/2005 (menționat în continuare drept „împuternicit“).

1.2   Datele de contact ale împuternicitului sunt:  ERNEI, PRINCIPALA NR.200,având adresa de email:  magazinalchemist@gmail.comși numărul de telefon+40 723219771

1.3   Împuternicitul nu a desemnat nici o persoană responsabilă pentru protecția prelucrării datelor personale.

2. Legislația privind prelucrarea datelor personale

2.1   Prelucrarea datelor tale personale este necesară atât pentru îndeplinirea termenilor contractuali încheiați între tine și împuternicitul prelucrării datelor personale, cât și pentru pașii premergători încheierii unui contract între tine și împuternicit, conform articolului 6, paragraful 1, aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( menționat în continuare drept „regulament“).

3. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

3.1   Scopul procesării datelor tale personale este de a încheia un contract între tine și împuternicit sau de a executa o măsură de către împuternicit înainte de a încheia un astfel de contract.
3.2   Împuternicitului nu i se acord
ă automat libera decizie conform articolului 22 din regulament.

4. Perioada de păstrare a datelor personale

4.1   Datele personale sunt păstrate de către împuternicit pe perioada a 10 ani.

5. Terțe părți implicate în obținerea datelor personale

5.1   Alte părți implicate în obținerea datelor personale vor fi atât companiile de curierat, transport sau orice alte persoane implicate în livrarea bunurilor achiziționate, cât și părțile implicate în realizarea cu succes a plăților aferente contractului de cumpărare.

5.2   Împuternicitul nu intenționează să transmită datele tale personale unei terțe țări (aflate în afara UE) sau organizațiilor internaționale.

6. Drepturile deținătorului datelor personale

6.1   În conformitate cu termenii și condițiile stabilite în regulament, ai dreptul de a solicita împuternicitului accesul la datele tale personale, dreptul de a-ți modifica sau șterge datele personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale și dreptul la portabilitatea datelor tale personale.
6.2   În cazul în care consideri c
ă ți-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor tale personale sau dacă regulamentul este încălcat, ai dreptul să depui o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
6.3   Nu ai nicio obliga
ție de a-ți furniza datele personale. Furnizarea datelor tale personale reprezintă însă o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului. Fără furnizarea datelor tale personale, atât încheierea unui contract, cât și îndeplinirea acestuia de către împuternicit, nu se pot realiza.